GDPR

Žádáte-li o mé služby, svěřujete mi své osobní údaje (jméno, telefon, e-mail). Já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. 

Správcem osobních údajů je Stanislava Ševčíková, Křižkovského 27, 603 00 Brno. Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mi napsat: stana.sevcikova@gmail.com. 

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR. 

Vaším dalším právem je právo na výmaz osobních údajů. V takovém případě vymažu veškeré vaše osobní údaje ze svého systému. V některých případech jsem vázána zákonnem (musím evidovat daňové doklady).

Máte právo si stěžovat na Úřad pro ochranu osobních údajů. Ocením, pokud se nejprve zkusíte domluvit se mnou, abych případná pochybení mohla uvést do souladu se zákonem. Jsem povinna zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení konzultačních vztahů se mnou. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje poskytnuty žádné třetí straně.