Cena za jednu konzultaci (zpravidla 50 minut) je od 600 Kč.

Cena za párovou terapii (zpravidla 50 minut) je 800 Kč.

Studenti, maminky na mateřské, ZTP, senioři a osoby bez vlastních příjmů mají cenu 500 Kč. V případě finanční nouze je možné dohodnout slevu.

Příplatek za práci po 18.00 a v sobotu a neděli je 200 Kč/hodinu.

 

Cena konzultace koučinku (obvykle 50 minut) je 600 Kč nebo dle dohody.

Cena supervizní hodiny (obvykle 50-60 minut) je 800 Kč nebo dle dohody.

Stejné ceny platí pro konzultace prostřednictvím Skype, na které je třeba se dohodnout předem e-mailem.

 

Nejsem vázána smlouvou se zdravotními pojišťovnami, informace o Vás nikomu neposkytuji. Veškeré informace o Vás jsou důvěrné.

 

Z konzultace je nutné se omluvit 24 hodin předem. Za neomluvenou neúčast je nutné uhradit stornopoplatek ve výši 50% z ceny konzultace. 

 

Ceny platí od 2. 1. 2020