O mně:

V pomáhající spolupráci s lidmi se v různých formách pohybuji od roku 1989. Pracovala jsem  v azylovém domě, také jako dobrovolník a asistent v službě pomáhajíci rodinám s dětmi, sociálně vyloučenými, cizincům, studujícím, hendikepovaným a seniorům.

Na Masarykově univerzitě učím předměty zaměřující se na aplikovanou psychoterapii a supervizi v práci s lidmi. V rámci postgraduálního studia jsem se zabývala existenciální identitou v lidové tvořivosti menšin.

Absolvovala jsem výcvik v krizové intervenci a internetovém poradenství (2 roky), dále výcvik systemické supervize a koučování (2 roky), kariérového poradenství (Stockholm university, 1 rok), výcvik v postmoderně inspirovaném přístupu, v systemické a narativní psychoterapii (4 roky) a výcvik v expresivních terapiích zaměřeným na arteterapii (2 roky). Svou práci pravidelně konzultuji se zkušenějšími kolegy a dále se vzdělávám.

Kromě toho jsem absolvovala kursy v rozsahu dalších více než 1 000 hodin, např. Pesso-Boyden terapii, satiterapii, focusingu, kurzy komunikace, kreativity, emoční IQ, zvládání stresu, poradenské dovednosti, koučování, interkulturní komunikace, vedení lidí a mnohé jiné.

Mám zkušenosti s prací na lince důvěry a superviduji nebo jsem supervidovala sociální pracovníky v několika organizacích (Dětský dům, Diakonie, Charita, Ratolest atd.).

 

Působím také jako konzultantka na www.psychologie.cz. Můj profil se články na témata zaměřená na rozvoj osobnosti a odpovědi na dotazy lidí v obtížné životní situaci můžete najít na psychologie.cz/autor/stanislava-sevcikova/

 

Reaguji také na dotazy zaměřené na oblast "psychika" na www.ulekare.cz

Můj profil a názory klientů naleznete také na Znamylekar.cz: www.znamylekar.cz/stanislava-sevcikova/psycholog-detsky-psycholog/brno

Odpovídám na příběhy čtenářů také na OnaDnes:ona.idnes.cz/pribeh-ctenarky-lidy-0ra-/vztahy-sex.aspx?c=A141215_145309_vztahy-sex_jup

 

Můžeme být ve spojení na Facebooku: www.facebook.com/pages/Psychoterapie-v-Brn%C4%9B-Stanislava-%C5%A0ev%C4%8D%C3%ADkov%C3%A1/161337590599526?ref=hl

 

 

Pracuji s dospělými, ale i dětmi a mladými lidmi ve věku -teen. Konzultovat můžeme i na dálku, prostřednictvím e-mailu či SKYPE.