Psychologické služby v Brně

 
hrazené z veřejného zdravotního pojištění nebo ze státního rozpočtu

 

Psychologické služby pro dospělé:

Krizové centrum při FN Brno - Bohunice: tel. 532 232 078

Linka důvěry Blansko (non-stop): 516 410 668, 737 234 078

Telefonická linka Naděje: 532 232 333

Elpida - linka pro seniory: 800 200 007

Psychiatrická klinika FN Brno -Bohunice: www.psychiatrie.med.muni.cz/
Oddělení klinické psychologie FN U Sv. Anny www.fnusa.cz

Manželské a rodinné poradny v Brně www.manzelskaporadna-brno.cz 

Rodinná a manželská poradna Bethesda:  www. poradnybrno.sweb.cz/Bethesda-terapeuti.html

Občanské poradny: www.obcanskeporadny.cz

Linky důvěry: www.linkyduvery.cz

 

Psychologické služby pro děti a mládež:

Krizové centrum pro děti a dospívající Hapalova www.krizovecentrum.cz
Krizové centrum Spondea www.spondea.cz
Modrá linka www.modralinka.cz tel. 549 241 010
Linka bezpečí www.linkabezpeci.cz tel. 116 111
Oddělení dětské psychiatrie a psychologie FN Brno  v Černých Polích www.fnbrno.cz
Polikliniky Zahradníkova a Žerotínovo náměstí) www.polza.cz

Anabell - pomoc při poruchách příjmu potravy www.anabell.cz

Podané ruce - Pomoc drogově závislým a odvykajícím www.podaneruce.cz


 

Jiří Vlček ve Zlíně: www.poradenstvi-zlin.cz

 

Úvodní obrázek: Radka Hřebíčková, www.marystudio.cz/