Co nabízím:

Příležitost zabývat se v bezpečí terapeutické spolupráce nejrozmanitějšími tématy od komunikace v rodině (s partnerem, dětmi, jinými blízkými lidmi), potřeba změn v životě, potíže v zaměstnání či ve škole (nejen šikana). Psychoterapeutické poradenství je vhodné také pro krizové situace, ztráty blízkých lidí, trauma, pocity bezesmyslnosti, úzkosti, deprese, potřeba doplnit psychiatrické léky, snaha zvládat ADHD, snaha o osobní rozvoj či jiná témata, která přináší život... 

 

V naší terapeutické spolupráci se pokouším vnímat především pozitivní stránky člověka, které nabízí cestu změny a rozvoje. Podívejte se na video izraelských kolegů, které ukazuje v praxi hledání alternativ na diagnózy při důsledném respektování všech zúčastněných stran v procesu terapie:  www.youtube.com/watch?v=Wv49RFo1ckQ

 

Terapie vnímá příběh klienta v jeho jedinečném kontextu. Pokud chcete, můžete se podívat na následující animovaný film Řeči, řeči, řeči Michaely Pavlátové, který znázorňuje symboliku možných synergií v komunikaci a z toho plynoucí nalezení nové identity v řešení problémů: www.youtube.com/watch?v=3Ivq4-MOwQo

 

Poté, co se telefonicky nebo e-mailem dohodneme na společném termínu, můžeme se pokusit cestou vzájemného respektu o nalezení cesty z Vaší obtížné situace. Toto hledání může trvat různě dlouho, od několika setkání, po několikaměsíční intenzivní práci. Vždy respektuji míru toho, co chcete o sobě a svých tématech říci a mohu Vám zaručit bezpečný prostor pro vyjádření. Usiluji o to, aby naše setkání byla pro Vás užitečná. Po vzájemné dohodě Vám mohu nabídnout kontakty na další pomáhající profesionály.

Etika: Jsem vázána Etickým kodexem České psychoterapeutické společnosti.