Life - Koučink a kariérové poradenství: Všímáme si předností

z angl. coaching - "soustavně připravovat"

Koučink chápu jako reflektované učení se ze svých vlastních vnitřních zdrojů.

Koučink je vhodný pro ty, kteří na sobě chtějí něco objevit, zlepšit...

V této spolupráci se můžeme společně zaměřit na rozvoj toho, co je ve Vás, rozšířit hranice vnímaného a naučit se dívat na věci nově. Nabízené se týká

pracovního i osobního života. konzultovat můžeme i na dálku, prostřednictvím SKYPE.

 

Nabízím  také kariérové poradenství, pro hledající práci byly v minulosti konzultace v rámci projektu hrazeny daňovými polatníky Evropské unie. www.katalogporadcu.cz/web/poradce/kraj/116/uid/5so5sPrnYH-57opmpAYJX-pb9DW1NGhY-1ejWa7Bi334fjxv

 

Jsem řádnou členkou Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj