Psychoterapie: Společně tvoříme nový příběh

Psychoterapii vnímám jako spolubytí, terapeut je průvodcem v určité fázi životního příběhu klienta. Každý život skýtá příležitosti k rozvinutí zdrojů a jiskřivých momentů života, které mohou být cestou z bolesti a obtíží. Ve své práci se nezaměřuji na problém, ale na řešení s výhledem do budoucnosti. V naší spolupráci se pokoušíme spíše rozvíjet Vaše silné stránky.

Pracuji v tzv. postmoderní optice systemického a narativního přístupu, který je inspirován sociálním konstruktivismem a konstrukcionismem (Peter Berger, Thomas Luckmann - kniha Sociální konstrukce reality, Kenneth Gergen). Tento přístup tvrdí, že sociální realita, která nás obklopuje, není dána někým "zvnějšku", někým objektivně daným, ale realitu si vlastně tvoříme (konstruujeme) sami, především tuto realitu vytváříme také v jazyce, tedy naším jedinečným způsobem používání jazyka. To, že o něčem hovoříme a něco ponecháváme stranou, jsou podstatné prvky našeho vnímání a rozumění světa, který nás obklopuje. Neopomenout je třeba také to, jak o věcech hovoříme, protože tím tvoříme jedinečný vlastní svět. Tyto postmoderní směry jsou velmi blízké názoru, že v sociálních vztazích neexistuje objektivní realita, ale mnoho různých realit všech aktérů sociálního světa a systému, který se navzájem ve svých interakcích ovlivňuje a vlastně všemi silami zabezpečuje rovnováhu. Tedy nikoli pouze sám člověk v sobě usiluje o vlastní osobní rovnováhu, ale funguje tak celý systém, např. rodina, pracoviště a pod.

 

Nabízím Vám prostor pro zvládnutí nečekaných anebo naopak dlouhodobých situací ve Vašem životě, s nimiž nejste spokojeni. Konzultovat můžeme i na dálku, prostřednictvím SKYPE.

Může se jednat o témata:

* potřeba změn v životě

* sebeláska, sebehodnocení

* partnerských vztahů, komunikace v rodině, výchovné problémy, ADHD

* deprese, úzkosti, obavy, psychická nepohoda, terapeutické doplnění psychiatrické medikace

* krizové situace, traumata

*  sebepoškozování

* pocity marnosti a bezesmyslnosti, ztráta životní pohody a optimismu

* snaha lépe zvládat svůj život

* psychospirituální krize, náboženské otázky

* a další témata, která nosí život...

 

Na setkání je třeba se předem domluvit (telefonicky nebo e-mailem), poté si dohodneme termín a naše vzájemná spolupráce v respektujícím  hojivém terapeutickém dialogu může začít. Věřím, že cesta změny začala již rozhodnutím klienta něco ve svém životě dělat či udělat jinak.

Pracuji pod supervizí zkušeného kolegy.

 

Etika: Pracuji pod etickými principy České psychoterapeutické společnosti.