Terapeutické konzultace a filosofie

Někomu může pomáhat povídat si v terapii o filosofii. Co je člověk? Kdo jsme, odkud pocházíme a kam jdeme? Jak by filosofie a filosofové řešili situace, které život přináší? Jak je možné se poučit z toho, co již někdo někdy popsal ve svých dílech, které označujeme jako filosofická? Mohou Sókrates, Platón, Aristoteles, Boethius nebo Augustinus Aurelius ještě nějak promluvit? Máme se od nich co naučit nebo jsou tyto texty už pouze "prázdná sláma"?