Psychoterapeut a life-koučink Brno, konzultace po Skype:

Stanislava Ševčíková, Ph.D.  

Trápí vás v životě úzkosti, deprese, chtěli byste zlepšit nebo změnit cokoli v partnerských, rodinných a pracovních vztazích, chcete vést "lepší" život? Nabízím life-koučink, psychoterapeutické poradenství (také po Skype) lidem v obtížných životních situacích nebo v krizi v Brně i mimo něj. 

Terapie je místem, kde klient zažívá autentické bezpečí a bezpodmínečné přijetí

V naší spolupráci jsem vázána mlčenlivostí, informace o Vás nikomu dále neposkytuji.

Pracuji s dospělými i s dětmi, můžeme spolu probírat partnerské, rodinné nebo pracovní témata. Do terapie patří také otázky sebelásky a sebehodnocení. V pomáhajícím rozhovoru je možné se společně zabývat Vašimi starostmi a směřovat k cestě od současného trápení, k osobní spokojenosti se sebou a ve vztazích, k osobní celistvosti a celkově k rozvoji Vaší osobnosti.  Stan
---------------------------------------------------------------------------
I offer also life- coaching and therapy in English.
----------------------------------------------------------------------------
Rozdíl a možné výhody terapie hrazené přímo klientem oproti terapii hrazené z veřejného zdravotního pojištění?
- K objednání nepotřebujete specifickou diagnózu a doporučení Vašeho praktického lékaře
-  Nejsem povinna vést zdravotnickou dokumentaci a informace o Vás nesděluji nikomu, ani zdravotní pojišťovně
-  Počet a frekvence setkání se odvíjí od Vaší aktuální potřeby a není určována požadavky zdravotní pojišťovny, kolik setkání za měsíc může pacient realizovat.

Jsme LGBT friendly...

Stanislava Ševčíková psycholog Brno

Stanislava Ševčíková psycholog Brno